windy osobowe i towarowe
Schody i chodniki ruchome
DĽwigi do transportu samochodów
DĽwigi Towarowe Platformowe
DĽwigi platformowe dla niepełnosprawnych
Platformy schodowe dla niepełnosprawnych
Platformy nożycowe towarowe
Inne urz±dzenia dĽwigowe
Szyby dĽwigowe

Serwis urz±dzeń dĽwigowych
Modernizacje i remonty
Wykonane konserwacje
REFERENCJE
Szyby dĽwigowe

DĽwigi ZID mog± być wbudowywane w szyby żelbetowe, murowane, stalowe lub przeszklone. Mog± pracować również bez szybów.

Poniżej zał±czamy wymiary kilku najbardziej typowych rysunków szybów. Mog± je Państwo wykorzystać w swoich projektach. Narysowane s± one w programie AutoCAD 2000. W razie konieczno¶ci zastosowania rozwi±zań nietypowych prosimy o kontakt z naszym biurem.

Wymiary i rysunki szybów:

DĽwigi elektryczne bez maszynowni i z maszynowni±:

DĽwigi hydrauliczne:

Pozostałe dĽwigi - prosimy o kontakt z naszym biurem

Będziemy również wdzięczni za wszelkie nadesłane do nas uwagi